Angajări masive la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani. 28 de posturi au fost scoase la concurs!

DSVSA Botosani sediuDirecţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani a scos la concurs nu mai puțin de 28 de posturi. Instituția organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, temporar vacante de:

Biroului Control Oficial Siguranța Alimentelor

 • 5 posturi medic veterinar, grad I – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani în specialitatea studiilor;
 • 3 posturi medic veterinar, grad II – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
 • 6 posturi medic veterinar, grad III – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de hmgă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum an în specialitatea studiilor;
 • 5 posturi asistent veterinar, grad IA – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani;
 • 1 post asistent veterinar, grad I – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 5 ani.

Biroului Control Oficial Siguranța Alimentelor:

 • 1 post inginer (inginerie alimentară), grad II, 1 post – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineriei alimentară, specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an;
 • 1 post inginer (inspecția și legislația fitosanitară și zooveterinară), grad I – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul calitatea produselor agroalimentare, specializarea inspecție și legislație fitosanitare și zooveterinară, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 5 ani.

Serviciului Laborator Sanitar Veterinar:

 • 4 posturi asistent veterinar, grad IA – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani;
 • 1 post de inginer, grad II – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Biologie, licențiat în Biologie, program de studii Biochimie, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an;
 • 1 post de medic veterinar, grad III – pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 aprilie 2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com