GAL Codrii Herței anunță că în anul 2019 vor fi lansate noi apeluri de selecție pe măsurile M2, M4, M5 și M6

antet, gal codrii hertii, stiri, botosani

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – GAL Codrii Herței continuă “Implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Codrii Herței” prin măsura LEADER din PNDR  2014 – 2020. În anul 2019 vor fi lansate noi apeluri de selecție, apeluri care vor viza următoarele măsuri:

M2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M4 – Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M5 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M6 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor, ce va cuprinde informații privind perioada de desfășurare a apelurilor de selecție și sumele disponibile, va fi publicat pe pagina web asociației – www.codriihertei.ro.

Finanțările derulate prin GAL Codrii Herței sunt prevăzute în cadrul submăsurii 19.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivele submăsurii 19.2:

  • Stimularea inovării;
  • Consolidarea identității locale și a profilului local;
  • Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
  • Soluționarea problemelor demografice;
  • Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
  • Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
  • Creșterea competitivității la nivel local;
  • Conservarea resurselor și protecția mediului natural.
  • Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Grupul de Acțiune Locală Codrii Herței a fost înființat în anul 2011 prin oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, la inițiativa a 48 de reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri local, cooperativelor agricole, organizațiilor non-guvernamentale, etc., acoperind o populație de 57.345 de locuitori și o suprafață totală de 792,45 kmp. La sfârșitul acestei programări, în scopul creșterii puterii parteneriatului, precum și capacității de reprezentare a teritoriului, a gradului de acoperire cu zonă LEADER, Grupul de Acțiune Locală numără noi membri.

Parteneriatul actual este format dintr-un număr de 84 de membri și include 20 parteneri publici UAT-uri (reprezentarea sectorului public este de 23,81 % din totalul partenerilor) și 64 parteneri privați (reprezentarea sectorului privat și a reprezentanților societății civile este de 76,19 % din totalul partenerilor). Dintre partenerii privați 32 sunt societăți cu răspundere limitată, 5 sunt cooperative agricole, 4 sunt cooperative sociale, 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și 9 organizații non-guvernamentale.

GAL Codrii Herței a obținut ca urmare a aprobării SDL un buget total de 2.699.306,53 Euro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00-14.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *