Ministrul Educației a interzis utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, fără acordul profesorului

telefon mobilMinisterul Educaţiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului în unităţile de învăţământ, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fără acordul profesorului, în timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligaţi să poarte uniformă şi nu pot fi pedepsiţi prin note.

like facebook“În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, este una dintre prevederile ordinului de ministru.

De asemenea, potrivit documentului este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, fără acordul profesorului.

“În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ”, se arată în document.

“Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, etc, nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”, prevede o altă modificare.

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat pe Facebook că a semnat ordinul pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Asociaţiile elevilor din România condamnă modul în care MEN a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). Printre altele, elevii susţin că telefoanele mobile nu pot fi folosite nici acum în şcoli, astfel că modificarea nu este justificată.

Într-un comunicat comun, semnat de Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC), Asociaţia Elevilor din Călăraşi (AECL), Asociaţia Elevilor din Maramureş (AEM), Asociaţia Elevilor din Bacău (AEBC) şi Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz), reprezentanţii elevilor spun că modificarea, prin ordin de ministru, a 63 de prevederi din ROFUIP a fost făcută fără ca acestea să fie supuse unui proces de consultare publică, fiind încălcate dispoziţiile legale referitoare la transparenţa decizională.

Ministerul Educaţiei ar fi trebuit să anunţe public pe site-ul propriu intenţia de modificare a ROFUIP, însoţită de un proiect din care să reiasă modificările propuse, iar în termen de cel puţin 10 zile orice persoană interesată să poată formula sugestii. Considerăm că modificarea unui document de o importanţă atât de mare, fără respectarea normelor de transparenţă decizională, este condamnabilă şi afectează per ansamblu funcţionarea sistemului de învăţământ românesc. Astfel, constatăm faptul că pentru conducerea Ministerului Educaţiei transparenţa este doar o lozincă, contrar dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale, care defineşte principiile care guvernează sistemul de învăţământ, inclusiv cel al transparenţei”, se arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanţii elevilor susţin că prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispoziţii referitoare la elevi, un ”fapt nelegal”, luând în considerare Legea educaţiei naţionale, care prevede şi că drepturile şi îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru. Or, în acest caz, spun reprezentanţii elevilor, Ministerul Educaţiei nu a operat aceste modificări prin Statutul Elevului, încălcând dispoziţiile legale în vigoare.

Printre modificări regăsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune într-un spaţiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs. Şi în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educaţionale, este interzisă şi sancţionată de Statutul Elevului, această modificare fiind nejustificată. Prin acesta măsură, Ministerul Educaţiei limitează exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încălcând dreptul fundamental al cetăţenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constituţia României, posesia fiind o prerogativă a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentală, Ministerul Educaţiei nu are competenţa de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizată în mod exclusiv de către Parlament, prin lege organică şi doar în cazuri bine-justificate”, susţin elevii.

Asociaţiile de elevi din România spun că iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor şi intereselor elevilor.

Este inadmisibil ca un act de importanţa ROFUIP, care afectează vieţile a milioane de elevi, profesori, părinţi să fie adoptat fără ca un proiect anterior să fie publicat pe site, iar orice persoană interesată să poată formula sugestii şi amendamente. O guvernare închisă nu este una apropiată de cetăţeni, iar atunci când vorbim de sistemul de educaţie, deciziile nu pot fi luate altfel decât cu consultarea celor care activează zilnic în acesta. Referitor la modificările operate, vom realiza o analiză atentă pentru a verifica legalitatea acestora, iar în cazul prevederilor nelegale luăm în calcul inclusiv sesizarea instanţei, în vederea anulării acestora”, a declarat şi Constantin-Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Sursa: Mediafax

 

One thought on “Ministrul Educației a interzis utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, fără acordul profesorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com