Instituțiile publice, obligate să publice pe internet salariile angajaților. ITM amenință cu amenzi

itm BotosaniInspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani atrage atenția instituțiilor publică că, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 – privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, veniturile salariale trebuie făcute publice.

like facebookToate autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia  să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

 1. a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
 2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 3. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 4. d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 5. e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 6. f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Prin autoritate sau instituţie publică, se înţeleg, conform art.33 alin. (1) şi (3) din Legea 133/2017,  următoarele :

 1. a) personalul din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
 2. b) personalul din autorităţi  şi   instituţii  publice  finanţate   din   venituri  proprii   şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
 1. c) personalul  din  autorităţile  şi  instituţiile  publice  finanţate  integral  din  venituri proprii;
 1. d) persoanele care sunt conducători ai unor instituţii publice în  temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
 1. e) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică.

De asemenea, intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistraţii, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

Nerespectarea  prevederilor  atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

Inspecţia  Muncii  are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută.

Sursa: comunicat ITM Botoșani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com