Anunţ! GAL Codrii Herţei lansează primul apel de selecţie pentru depunere de proiecte

antet gal codrii hertii- botosaniAsociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței anunță desfășurarea, în perioada 15 septembrie 2017 – 27 octombrie 2017, a apelului de selecție numărul 1 pentru depunerea proiectelor de finanțare aferente măsurilor:

Măsura 1 Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 1 „Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 1 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței sunt de 37.929,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 37.929,00 Euro.

Măsura 2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Micro‐întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate (start‐up) trebuie să fie înregistrate la ONRC și să‐și desfășoare activitatea în teritoriul G.A.L. Codrii Herței (atât sediul social, cât și punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul G.A.L. Codrii Herței). Sunt eligibili în cadrul măsurii 2, numai solicitanții autorizați și înscriși la ONRC.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 632.156,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 50.000,00 Euro.

Măsura 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-Autoritatea administrației publice locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condițiile legii;

-Furnizori publici de servicii sociale;

-Furnizori privați: asociații, fundații și cultele religioase;

-G.A.L., conform legislației în vigoare

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 3Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 322.399,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 161.199,00 Euro.

Măsura 4 Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

-Autoritățile administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

-ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare;

-Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 4 “Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 164.360,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 41.090,00 Euro.

Măsura 5 Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 5 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 5Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 1.352.813,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 75.156,00 Euro.

 

Apelul de selecție a fost deschis în data de 15.09.2017, perioada de depunere a proiectelor va fi 15.09.2017 – 27.10.2017.

Data limită de depunere este 27.10.2017, orele 16.00. Proiectele se vor depune la sediul G.A.L. Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-16.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului în vigoare, disponibil pe site-ul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei, www.codriihertei.ro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: [email protected].

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *