APIA: Toți fermierii din județul Botoşani pot solicita sprijin în cadrul cererilor unice, începând cu 1 martie 2017

apia-botosaniAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) – Centrul Judeţean Botosani,  a demarat  Campania de informare a fermierilor privind cererea unică de plată, aferentă anului 2017, având sloganul ”Depune Cererea unică de plată în perioada 1 martie – 15 mai 2017!”.

Toti fermierii din judetul Botosani  pot solicita incepand cu 1 martie 2017 sprijin în cadrul cererilor unice pentru următoarele scheme de plăți/măsuri: plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii (plata pentru tineri fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri, ANT – vegetal si zootehnic), măsuri compensatorii de dezvoltare rurală (Agromediu și climă, Agricultură ecologică, Plăți pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, Agromediu PNDR 2013), scheme de plată în zootehnie.

like facebookActele necesare: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegație de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată; dovada deținerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente conform Ordinului MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparținând ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015; documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparținând ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie prezentate documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Altfel, conform legislației în vigoare, cererile de plată nu sunt eligibile.

După caz, fermierii mai pot avea nevoie de următoarele acte: dacă sunteți reprezentați la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procură notarială de împuternicire pentru persoanele fizice și delegația de împuternicire pentru persoanele juridice) și copiile Cl/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocuiește titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea); documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată; copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii de pajiști permanente.

Sursa: comunicat APIA

 

One thought on “APIA: Toți fermierii din județul Botoşani pot solicita sprijin în cadrul cererilor unice, începând cu 1 martie 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com