Nereguli depistate de inspectorii de muncă la Stațiunea Popăuți, sancționate cu amendă de 18.000 lei

statiunea popauti botosaniInspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a efectuat un control la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor , Popăuţi – Botoşani, urmare a unei dispoziții date de prefectul Dan Nechifor, în urma căruia s-au constatat mai multe deficienţe

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă au constatat că beneficiarul nu a prezentat inspectorilor de muncă registrul de zilieri, la data controlului inopinat. Din verificarea pontajelor pe lunile februarie şi martie 2016, s-a constatat că angajatorul nu respectă prevederile referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 de ore consecutive. Fapta constituie contravenţie, încălcându-se prevederile art.137 din Legea 53/2003 republicată, unitatea  fiind sancţionată cu amendă în valoare de 1.500 lei.

Din confruntarea fişelor de identificare completate de salariaţi, cu ocazia controlului inopinat, cu pontajele întocmite de angajator, rezultă o neconcordanţă între orele de muncă prestate de salariaţi şi evidenţa din pontaje. Fapta constituie contravenţie  încălcându-se prevederile art. 119 din Legea 53/2003 republicată, unitatea  fiind sancţionată cu avertisment.

Din verificarea raportului REVISAL, s-a constatat că angajatorul a transmis la I.T.M. ulterior controlului anterior, în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, fără respectarea termenului legal prevăzut la art.4, alin.1, lit. a din HG 500/2011, contractele de muncă a trei salariaţi. Fapta constituie contravenţie conform art.9(1), lit. c, din HG 500/2011 modificată, unitatea  fiind sancţionată cu avertisment.

Angajatorul nu respectă prevederile legale referitoare la acordarea repaosului săptamânal, de  48 ore consecutive, încălcând prevederile art.137 din Legea 53/2003 republicată cu modificările ulterioare. A fost dispusă respectarea prevederilor legale, măsură cu caracter permanent, începând cu data controlului.

Angajatorul nu are întocmite pentru salariaţi, la data controlului, certificate medicale care să ateste că persoanele în cauză sunt apte pentru prestarea muncii pentru care au fost angajate, încălcând prevederile art.27 din Legea 53/2003 republicată, cu modificările ulterioare, drept pentru care s-a dispus intrarea în legalitate, măsură cu caracter permanent începând cu data controlului.

Din verificarea prin sondaj a dosarelor, s-a constatat că angajatorul nu deţine fişe de aptitudini care să ateste că persoanele angajate sunt apte pentru prestarea muncilor pentru care au fost angajate. De asemenea parte din fişele de post nu sunt modificate prin act administrativ de conducătorul unităţii , ori din discuţiile purtate cu salariaţii rezultă că, o parte din aceştia, ar presta şi alte activităţi, care nu sunt precizate în contractele individuale de muncă sau în fişa postului şi care nu au fost atribuite  prin încheierea de acte adiţionale la contractele de muncă sau acte administrative. S-a dispus respectarea prevederilor art.17 din Legea 53/2003 republicată cu modificările ulterioare, măsură cu caracter permanent, începând cu data controlului.

Din verificarea contractelor de muncă a fost constatată stipularea unei clauze contrare prevederilor legale în vigoare, privind durata muncii, încălcând  prevederile art.12 din Legea 53/2003 republicată cu modificările ulterioare. S-a dispus intrarea în legalitate,  măsură cu caracter permanent, începând cu data controlului.

Angajatorul nu figurează la data controlului cu contract colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat la I.T.M. Botoşani. S-a dispus ca măsură începerea negocierilor în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu respectarea prevederilor Legii 62/2011 modificată.

S-a constatat netransmiterea în termenul legal  în registrul general de evidenţă al salariaţilor  în format electronic, încălcând prevederile art.4, alin.1, lit.a din H.G. 500/2011, fiind dispusă ca măsură cu caracter permanent, respectarea prevederilor legale.  Astfel, au  fost  dispuse  de  către  inspectorii  de  muncă  din  cadrul  compartimentului   Control  Relaţii de Muncă   două amenzi în valoare  totală de  7500  lei,  două  avertismente  şi   măsuri  de  remediere cu  caracter  permanent, de la data controlului.

Deficiențe au fost constatate și pe partea de  Securitatea şi Sănătatea în Muncă.  Potrivit ITM, angajatorul nu a informat în scris gravida asupra rezultatelor evaluării riscurilor la care poate fi expusă la locul de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă. Fapta constituie contravenţie, încălcând prevederile art. 6, alin.2 din O.G. 96/2003, iar unitatea a fost sancţionată cu amendă în valoare de 2.500 lei.

Angajatorul nu a luat măsuri pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin examene medicale efectuate de medicul de medicina muncii, la angajare şi  periodic. Fapta constituie contravenţie, încălcând prevederile art.8 din HG 355/2007 şi a art.13, alin.7 din L319/2006, iar unitatea a fost sancţionată cu amendă în valoare de 8.000 lei.

Angajatorul nu a luat măsurile necesare pentru asigurarea unor temperaturi adecvate organismului uman, în laboratorul de chimie şi în alte încăperi ce conţin posturi de lucru. Fapta constituie contravenţie, încălcând prevederile pct.7.1 din Anexa 2,  a H.G. 1091/2006, unitatea fiind sancţionată cu avertisment.

Angajatorul nu a solicitat I.T.M. Botoşani eliberarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Fapta constituie contravenţie, încălcând prevederile art.13, lit.c din Legea 319/2006, unitatea fiind sancţionată cu avertisment.

Angajatorul nu a luat măsuri pentru furnizarea către ITM a listei cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le deţine. Fapta constituie contravenţie, încălcând prevederile art.24, alin (2) din Legea 360/2003, unitatea fiind sancţionată cu avertisment.

Nu au fost stabilite prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform art.13, lit.d  din Legea 319/2006. S-a dispus completarea fişei postului conform art.22-23 din Legea 319/2006, până la data de  20.05.2016, unitatea fiind sancţionată cu avertisment .

Instruirea periodică în domeniul securităii şi sănătăţii în muncă nu s-a făcut pe baza unei tematici întocmite de către angajator, încălcându-se prevederile art. 97 din  H.G. 1425/2006. S-a dispus întocmirea tematicii de instruire până la data de 20.05.2016, unitatea fiind sancţionată cu avertisment.

Astfel, au fost dispuse de către inspectorii de muncă  din cadrul compartimentului  Sănătate şi Securitate în Muncă  două amenzi în valoare totală de 10.500 lei,  trei  avertismente şi măsuri de remediere.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate  S.C.D.C.O.C. de către inspectorii de muncă din cadrul  compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă ale Inspectoratului Teritoral de Muncă Botoşani,  este de 18.000 lei.

Sursa: comunicat ITM Botoșani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com