GAL Valea Siretului de Sus a gestionat fonduri în valoare de 2,85 milioane de euro

Gal Valea Siretului de Sus

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus a fost recunoscută de Autoritatea de Management (AM PNDR) în urma sesiunii de selecție din 03.06.2011. GAL-ul este format din comunele Vorona, Tudora, Vlădeni, Cristești, Corni, Curtești, Bălușeni, Coșula, care aparțin județului Botoșani, și orașul Liteni, din județul Suceava. Asociația reprezintă un parteneriat public-privat și numără 32 de membri, reprezentanți din 23 de firme private, asociații, întreprinderi individuale și 9 primării/consilii locale. Populația stabilită din cele nouă unități administrativ-teritoriale care fac parte din Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus numără 52.868 de locuitori, iar suprafața totală a celor nouă unități administrativ-teritoriale este de 623 km2.

Obiectivul grupului este de a le oferi localităților componente posibilitatea de a participa la programele de dezvoltare rurală durabilă, în vederea dezvoltării și creșterii competitivității în sectorul agricol și non-agricol în Regiunea de Nord-Est a României. Scopul Asociției este de a promova drepturile și de a îmbunătăți condițiile de viață în zonele rurale, prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală și spirituală, împreună cu membrii comunităților rurale și prin îmbunătățirea calității serviciilor și a infrastructurii.În acest sens, Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Sus s-a preocupat de atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor, dar și de inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei. Se dorește, în același timp, păstrarea tradițiilor, prin relansarea și promovarea acestora la nivel regional, național și internațional, și oferirea unei perspective mai bune locuitorilor acestei zone.

Întrucât teritoriul GAL reprezintă un organism viu, în continuă schimbare, strategia de dezvoltare locală a fost adaptată de-a lungul timpului la nevoile din teritoriu. Astfel, atenția a fost îndreptată către sectorul agricol, unde populația tânără a prezentat un interes sporit față de oportunitățile de finanțare prin PNDR. Prin urmare, în iulie 2015, la nivelul GAL-ului, se aflau în implementare 22 de proiecte finanțate pe Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, valoarea totală a proiectelor fiind de 824.000 euro.

GAL Valea Siretului de Sus a gestionat un fond de 2.856.791,72 euro destinat finanțării și implementării proiectelor propuse și a activității GAL. În urma activității desfășurate de aparatul tehnic al GAL-ului, au fost evaluate și depuse la OJFIR/CRFIR un număr de 112 proiecte. Dintre acestea, 92 de proiecte sunt in implementare. Valoarea totală a contractelor semnate este de 2.305.339 euro. De asemenea, echipa de implementarea desfășurat, pe întreaga perioadă, activități de promovare, animare, informare, conferințe organizate pentru agricultori, work-shop-uri, diverse acțiuni de consiliere la care au participat potențialii beneficiari din teritoriul GAL, precum și persoane interesate care trăiesc în mediul rural și care desfășoară o activitate agricolă.

Activitățile de informare a publicului larg din comunele aparținătoare GAL cu privire la activitatea desfășurată și la proiectele finanțate prin LEADER au fost realizate cu sprijinul entităților publice și private din localitățile aflate în componența acestuia.

Echipa de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2007-2015 in cadrul GAL Valea Siretului de Sus coordonați de către domnul Președinte Ștefan Aurel si de către domnul Director Lesuc Aurel mulțumește domnilor Primari din comunele apartinătoare si al Orașului Liteni, membrilor asociati fondatori, echipei Centrului Regional de Dezvoltare Județeană Botoșani si Suceava și echipei Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Botoșani, pentru tot sprijinul acordat in implementarea Strategiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com