Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024: Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare, modificat oficial

Și în anul şcolar 2023 – 2024, ca, de altfel, și-n anii anteriori, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor se face în două etape. Astfel, în prima etapă, cererile de înscriere au putut fi depuse de părinți la școli până în 18 mai 2023, iar rezultatele primei etape ar fi trebuit afișate până la sfârșitul lunii. Totuși, pentru că, în momentul de față, se află în plină desfășurare greva din învățământ, Ministerul Educației (ME) a decis recent modificarea calendarului de înscrieri, astfel încât anumite acțiuni să fie amânate, scrie avocat.net.

Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2023 – 2024, este cuprins în Ordinul ME 3.704/2023. Acest act normativ, respectiv calendarul înscrierii copiilor la școală, a fost modificat vineri, prin Ordinul ME 4.315/2023.

Astfel, acum, calendarul stabilește următoarele date pentru înscrierea copiilor la școală.

Prima etapă de înscriere:

  • pe 30 martie 2023 s-au afișat circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
  • în 4 aprilie 2023 au fost anunțate, prin afișare la sediul școlii sau/ și pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare a copiilor;
  • în perioada 5 – 26 aprilie 2023 s-a făcut evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar;
  • în intervalul 3 – 18 mai 2023, părinții au putut completa cererile-tip de înscriere, online sau direct la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Noutatea este, în prima etapă de înscriere, stabilirea unui interval pentru mai multe acțiuni (nu mai există o dată exactă pentru fiecare dintre ele). Așadar, în perioada 29 mai – 6 iunie 2023 va avea loc procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, dar și admiterea sau respingerea cererilor.

Până la sfârșitul perioadei amintite va avea loc și afișarea în școli și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Apoi, în etapa a doua:

  • 6 iunie – 12 iunie 2023 – comunicarea, prin afișare la școli și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. Depunerea sau transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
  • 13 iunie – 19 iunie 2023 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă. Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Inițial, înscrierea copiilor la școală în acest an trebuia încheiată până pe 15 iunie, cu afișarea la școli a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Regulile înscrierii copiilor în clasa pregătitoare

Autoritățile au publicat anul acesta doar calendarul înscrierii în clasa pregătitoare, formularele (cererile) și regulile rămânând cele din anul școlar 2022 – 2023, cuprinse în Ordinul 3.445/2022.

Astfel, după cum scrie în metodologie, „părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare”.

E de reținut că înscrierea în învățământul primar a unui copil NU este condiționată de frecventarea grupei mari a grădiniței.

Părinții ai căror copii împlinesc în acest an vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul de dezvoltare al celor mici este corespunzător.

Evaluarea dezvoltării se face la centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională doar în cazul copiilor care nu au fost la grădiniță sau care vin din străinătate.

Dacă cei mici au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar (practic, grădinița face evaluarea dezvoltării lor).

Părinții ai căror copii împlinesc anul acesta vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv și care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați pentru a-și înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

Şcoala de circumscripţie este, potrivit ordinului ce conține metodologia de înscriere la școală, unitatea școlară aflată în proximitatea domiciliului elevului, iar totalitatea străzilor arondate unităţii școlare formează circumscripţia acesteia.

Fiecare şcoală trebuie să încarce pe site-ul propriu informaţii despre străzile/ adresele arondate, numărul de clase pregătitoare alocate, modalitatea de stabilire a numărul de locuri libere ori criteriile de departajare generale şi specifice (care sunt utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere).

Totodată, școala trebuie să publice și informaţii care să permită părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul respectivei şcoli, cum ar fi posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului “Şcoală după şcoală” sau fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com